Her vil der komme en oversigt over vores udstationeringshunde ..... fortsættes